Demconsult

Pripomienkovač

Vo výstavbe

Založenie s. r. o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne náročný proces, ktorý si vyžaduje vedomosti najmä v oblasti práva, ekonómie a účtovníctva. Pokiaľ nedisponujete dostatočnými znalosťami , môže sa celý proces založenia predĺžiť ako aj predražiť.

Ak sa rozhodnete pre našu spoločnosť, môžete sa venovať rozbehnutiu Vášho podnikania, zatiaľ čo my vynaložíme čas na založenie Vašej spoločnosti.

Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, naša cena je výhodnejšia ako keby ste si spoločnosť zakladali svojpomocne.

Spoločnosť Vám založíme kdekoľvek na Slovensku, a to prostredníctvom pošty, e-mailu alebo telefonického rozhovoru bez nutnosti osobného stretnutia. Ak však preferujete osobnú konzultáciu ohľadom založenia spoločnosti (napríklad ohľadom predmetov podnikania) stretnutie je možné v okresoch Nového Mesta nad Váhom, Piešťany a Trenčín zdarma.

Založenie spoločnosti pozostáva z nasledovných krokov:

  1. Odoslanie požiadaviek prostredníctvom nasledujúceho formulára
  2. Vypracovanie zmluvy o dielo, vystavenia faktúry za založenie spoločnosti a jej úhrada. Faktúra je považovaná pre Vašu spoločnosť ako daňovo uznaný náklad, napriek tomu, že je vystavená pred vznikom Vašej spoločnosti.
  3. Vypracovanie všetkých dokumentov spojených so založením spoločnosti, vrátane dokumentu ktorý je plne akceptovaný Obchodným registrom a slúži k preukázaniu splatenie základného imania bez nutnosti fyzicky ho zložiť na bankový účet
  4. Zaslanie dokumentov na Vašu adresu alebo e-mailom
  5. Podpis dokumentov na matrike alebo u notára
  6. Zaslanie dokumentov spať na našu adresu
  7. Vybavenie živnostenských listov
  8. Zápis spoločnosti do obchodného registra
  9. Registrácia na daňovom úrade/li>

Jediné čo musíte urobiť je podpísať všetky dokumenty a zaslať nám ich späť prostredníctvom pošty.

Založenie spoločnosti trvá približne 2-3 týždne od doručenia podpísaných dokumentov v závislosti od vyťaženia Živnostenského a Obchodného registra.

Cena za komplet založenie: 390 €

NOVOROČNÁ AKCIA PLATNÁ DO 28.2.2013.................... CENA: 290 €
Cena zahŕňa všetky poplatky vrátane vypracovania dokumentov a akýkoľvek počet predmetov podnikania (voľných živností) . Jediné čo zaplatíte navyše je overenie podpisov na matrike alebo u notára a viazané/remeselné živnosti.
Cena je konečná.

Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

Cena za zmenu/y : od 149 €
PREDVIANOČNÁ AKCIA PLATNÁ DO 23.12.2012.................... CENA: od 90 €